6 דצמבר, 2021 23:21

משוב, מדידה והערכה

בבית החינוך הוירטואלי "מקום" אנו מקיימים מעקב ובקרה בזמן אמת, באמצעות מערכות טכנולוגיות מתקדמות לניהול למידה, באופן שאיננו קיים בבית ספר רגיל.

לאורך תהליך הלמידה התלמיד ייחשף לשאלות ולאתגרים, אשר יבחנו את הבנת החומר. הוא יקבל משוב על מיומנויות דורשות-טיפוח (למשל בהתאמה לתחומים בהם התקשה והתעכב), ויופנה להמשך למידה עצמאית באמצעות מערכי שיעור מורחבים.
ספרי הלימוד הוירטואליים המתקדמים העומדים לרשות התלמיד (בהוצאת "ספרשת") מאפשרים מעקב רציף אחרי ההתקדמות בחומר הלימוד.
תירגולים נוספים עומדים לרשות תלמידים המעוניינים בכך, כמו גם שיעורי עזר מובחנים בהתאם לצורך.

בית החינוך "מקום" מהווה גורם מצמיח ליכולות התלמיד, ולכן המשוב הרציף נועד לעודד את הלמידה.
המבחנים מותאמים ללמידה מרחוק ונבנים בחלקם כמשוב על עבודת צוות. רובם מודדים ישום מתקדם של למידה עם חומר פתוח, ורק מיעוטם נסמכים על שינון וציטוט חומר הלימוד.

דילוג לתוכן