26 אוקטובר, 2021 02:14

סקירה עולמית

במהלך שנת 2019, עוד לפני התפרצות הקורונה, מעל 400,000 תלמידים בארצות הברית ורבבות תלמידים באוסטרליה ובקנדה למדו מידי שנה בבתי ספר וירטואלים מלאים. בתי ספר אלה הינם ציבוריים ופרטיים, מקבלים ילדים מגיל גן ועד י”ב ונותנים מענה מלא לתלמידים. תכנית הלימודים המלאה כוללת בחינות שבהשלמתן מתקבלת תעודת הבגרות האמריקאית בהתאם למדינה (STATE) והבינלאומית (IB).

המידע נאסף בשיתוף עמיקם סלנט באתר “ידע וסקרנות דיגיטלית”.

 

ארצות הברית

ארצות הברית היא המובילה העולמית בלמידה וירטואלית. גופים פרטיים והממשלות המקומיות מפעילים עשרות מוסדות וירטואליים מלאים שבהם כל מקצועות הלימוד מועברים רק מהבית.

רשת מקיפה של בתי ספר תיכוניים וירטואליים מלאים החלה לפעול כבר בשנת 1998 בפלורידה www.flvs.org.

לרשת בתי הספר הוירטואלים בפלורידה יש מרכז משאבים אזורי ממוחשב המשרת את תלמידי ביה”ס המקוון. שורה של חברות מסחריות גדולות כגון יב”מ השקיעו בבית הספר המקוון. שיטת ההוראה מבוססת בעיקרה על למידה מבוססת פרוייקטים וגם למידה על פי תוכניות הלימוד הקיימות בארה”ב, כולל הכנה לבחינות כניסה לקולג’ים. רשת בתי הספר הוירטואליים של פלורידה מפעילה את אחד ממרכזי ניהול הלמידה המרכזת מהתקדמים בעולם .

התיכון הוירטואלי של פלורידה נחלץ לעזרת כל תלמידי התיכון של פלורידה בעת מגיפת הקורנה בחודשים מרץ-יוני 2020 וסיפק שיעורים מקוונים למאות אלפי תלמידי התיכון שם מעבר לתלמידי בתי הספר שלו.

בחלק מהערים בארה”ב בתי הספר הוירטואליים המלאים הפכו להיות יוקרתיים והביקוש של התלמידים אליהם הוא רב, כפי שקרה, למשל, בסיאטל. בתי הספר הוירטואלים מציעים מענה חדשני לאותם משפחות המחפשות פתרון אלטרנטיבי לבתי הספר המסורתיים.

ההיקף של בתי הספר התיכוניים הוירטואליים המלאים בארה”ב הולך וגדל משנה לשנה והגיע בשנת 2019 למאות אלפי תלמידים הלומדים רק מהבית.

בנוסף למורים, בבתי הספר הוירטואלים המלאים נוסף מנחה, מתאם המשמש איש קשר עם התלמידים, למעשה מדובר כאן על מעין חונך. במידה רבה, סוד הצלחתם של בתי הספר הוירטואליים הם החונכים הוירטואליים, אשר יש להם אזן קשבת לתלמידים ותקשורת אינטרנט אליהם במשך כל שעות היממה. בדרך כלל, מדובר בסטודנטים הפעילים ברשת הוירטואלית מעבר לשעות הקונבנציונאליות. החונך הוירטואלי תומך בקבוצה של 40 תלמידים בנוסף למחנך המקוון של הכיתה הוירטואלית.

החונך הוירטואלי פועל במידה רבה כמו אסיסטנט למרצה באוניברסיטה. הצורך בחונך וירטואלי נובע גם העומס העצום המוטל על כתפי המורים הרגילים הנדרשים להתמודד בו-זמנית גם עם חומרי הלימוד, העברת התכנים ותרבות התקשוב. תרבות התקשוב, פירושה שהמורה צריך להיות זמין באינטרנט מעבר לשעות ההוראה והוא נדרש לענות בדואר אלקטרוני או בפורום המקוון (וגם בקבוצת פייסבוק סגורה ) לתלמידים על כל פנייה שלהם.

אוסטרליה

באוסטרליה, נכון לשנת 2020, פועלים כ-64 בתי ספר תיכוניים וירטואליים מלאים והמתכונת שלהם שונה מאלו של בתי הספר הוירטואליים האמריקאיים. היחס בין מורה לתלמיד הוא בממוצע 1 ל-16 לעומת 1 ל34 בארה”ב . אצל האמריקאיים שיקולי כלכליים מכתיבים יחס זה , באוסטרליה מרבית בתי הספר התיכוניים הוירטואליים הם ציבוריים הזוכים לתקצוב המדינה.

בבתי הספר התיכונים הוירטואליים באוסטרליה ניתן דגש יותר ללמידה קבוצתית שיתופית מקוונת של הלומדים מרחוק ולכיתות תיגבור וירטואליות ללומדים מתקשים מרחוק. שיעור מקוון מתחיל באופן יחידני ואחר כך עובר לשיעור מקוון של קבוצה עם המורה המקוון .

ההנחייה הפרטנית המקוונת של המורה נמשכת גם אחרי השיעור המקוון , דבר המעיד כי העומס על המורים המלמדים מרחוק גדול יותר מאשר מורים המלמדים פנים-אל-פנים. היה מעניין לבדוק במחקר אם השחיקה של מורים המלמדים מרחוק גבוהה יותר מאשר מורים המלמדים פנים -אל-פנים בביה”ס רגיל.

מידע מתעדכן ומעניין ניתן למצוא באתר ידע וסקרנות דיגיטלית בהובלתו של עמיקם סלנט